Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare

Ofertă educațională

Învățământ liceal - Cursuri de zi GRATUIT

Filieră Teoretică - Profil Uman – Specializarea FILOLOGIE

CLASA  a IX-a ZI – 26 locuri;

CLASA a X-a ZI – 26 locuri;

CLASA a XI-a ZI - 26 locuri;

CLASA a XII-a ZI - 26 locuri.

 

Învățământ liceal - Cursuri cu frecvență redusă cu taxă

Filieră Teoretică - Profil Uman – Specializarea FILOLOGIE

CLASA  a IX-a FR – 28 locuri;

CLASA a X-a FR – 28 locuri;

CLASA a XI-a FR- 28 locuri;

CLASA a XII-a FR- 28 locuri;

CLASA a XIII-a FR- 28 locuri.