Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare

Înscrierea elevilor la Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare se face pe bază de dosar, direct la secretariatul liceului. Dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere tip;
  • Foia matricolă, în original;
  • Copie după diploma ultimei unități de învățământ absolvite;
  • Copie C.I.;
  • Copie după certificat de naștere/ căsătorie;
  • Adeverință medicală.

Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din anul 2005, art.135, și a Regulamentul de ordine interioara a Liceului Teoretic „ George Pop de Băsești” Satu Mare.