Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare

Înscrierea elevilor la Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Satu Mare se face pe bază de dosar, direct la secretariatul liceului. Dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere tip;
  • Foia matricolă, în original;
  • Copie după diploma ultimei unități de învățământ absolvite;
  • Copie C.I.;
  • Copie după certificat de naștere/ căsătorie;
  • Adeverință medicală.