Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Vișeu de Sus

Oferta educaţională              Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni a fost înfiinţată în anul 1996, în conformitate cu prevederile Legii nr. 21/1924, ca o organizaţie non guvernamentală, apolitică şi nonprofit, în baza Sentinţei civile nr. 506/1998. Prin Sentinţa civilă nr. 98/13 aprilie 1998, Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni îşi diversifică obiectul de activitate prin organizarea învăţământului particular preuniversitar, în conformitate cu Legea nr. 84/1995.

          Urmând tradiţia patronului spiritual Sfântul Anton de Padua, cunoscut nu numai ca sfânt universal, ci şi ca un mare învăţat şi luminător de cunoştinţe al vremurilor sale, membrii fundaţiei şi-au propus şi au realizat activităţi culturale şi instructiv-educative, care au reuşit să impună, la nivel zonal, prestigiul fundaţiei.

          Începând cu anul şcolar 1998 - 1999, Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni a înfiinţat Grupul Şcolar „George Pop de Băseşti” care funcţionează pe baza Autorizaţiei de Încredere aprobată de M.E.N. prin Ordinul Ministrului nr. 3100 din 26.01.2000.

În baza Ordonanţei nr. 26/2000, Fundaţia „Sfântul Anton de Padua” Ulmeni înfiinţează:

- în anul 2002 Filiala Baia Mare care, începând cu anul şcolar 2002–2003, a obţinut Autorizaţia de Încredere pentru Grupul Şcolar „George Pop de Băseşti” Baia Mare;

- în anul 2003 Filiala Vişeu de Sus care, începând cu anul şcolar  2003-2004, a obţinut Autorizaţia de Încredere pentru Grupul Şcolar „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus;

- în anul 2005 Filiala Sighetu Marmaţiei care, începând cu anul şcolar 2005 – 2006, a obţinut Autorizaţia de Încredere pentru Liceul „George Pop de Băseşti” Sighetu Marmaţiei.

În anul 2005, la solicitarea Fundaţiei, prin Ordin M.E.C. grupurile şcolare şi-au schimbat denumirea în licee.

            Oraşul Vişeu de Sus (20.000 locuitori), atestat documentar încă din anul 1468, este situat într-o depresiune a Munţilor Maramureşului la confluenţa râului Vişeu cu Vaser.  De-a lungul timpului aici s-au aşezat şi au convieţuit, alături de români, şi alte populaţii:  maghiari, ucraineni şi germani (ţipţeri). Fiind o regiune destul de săracă în soluri fertile, vişeuanii, la fel ca majoritatea maramureşenilor, au crescut animale şi au exploatat pădurile din munţii în care trăiesc, pe lângă o agricultură modestă şi neproductivă.  Când vremurile au fost destul de grele, ei nu au ezitat aşa cum o fac şi astăzi mulţi dintre ei, să plece în alte locuri pentru a-şi câştiga existenţa, însă de fiecare dată s-au întors la vatra strămoşească, faţă de care au avut şi mai au o nemărginită dragoste.

            În acest context, în anul 2003, s-a înfiinţat Grupul Şcolar „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus, care a devenit mai apoi Liceul „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus în anul 2005, iar în 2009 Liceul primeşte acreditarea în urma inspecţiei ARACIP.

Astăzi, liceul dispune de o bază materială bună pentru instruirea a cca 600 de elevi anual la cursuri de zi şi frecvenţă redusă, la profilul filologie, laborator de informatică cu calculatoare legate în reţea legate la internet, o bibliotecă cu peste 2000 de volume.

             Corpul didactic este format din cca 13 de profesori, majoritatea cu o experienţă deosebită în munca didactică, dar şi din o serie de tineri care, încă de pe acum, au dovedit calităţi deosebite pentru această nobilă meserie.

            De-a lungul timpului, elevii pregătiţi de aceşti profesori au îmbogăţit zestrea de performanţe a liceului, cu succese deosebite la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ, la sport sau diverse meserii.  Apoi, şi nu în ultimul rând, mulţi dintre absolvenţii acestui liceu au urmat studii superioare, devenind ingineri, profesori, medici, maiştri în diverse meserii.

               Între trecut, prezent şi viitor se impune cu necesitate o relaţie optimală, deoarece prezentul se sprijină pe umerii trecutului, iar viitorul pe capul prezentului, nu există prezentul fără trecut şi nici viitor fără prezent.   

Dispunând de un colectiv didactic cu o pregătire ştiinţifică, metodică şi pedagogică deosebită, colectiv care îmbină în mod fericit experienţa mai îndelungată la catedră cu dorinţa de afirmare a celor mai tineri, Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Vişeu de Sus  îşi propune:

pregătirea elevilor pentru adaptare la schimbare şi integrare eficientă în viaţa economico-socială;

motivarea corpului profesoral pentru o continuă perfecţionare a procesului instructiv – educativ;

dezvoltarea culturii organizaţionale;

popularizarea politicii educaţionale a şcolii.

În acest sens dispunem de:

 • 10 săli de clasă (pentru elevii de la cursurile de zi şi pentru cei cu frecvenţă redusă)
 • Laborator de informatică, dotat cu calculatoare cu conexiune la internet;
 • CDI

Oferta şcolii noastre:

 • Cadre didactice calificate cu experienţă
 • Calitatea actului educaţional
 • Cadre didactice ancorate în realitatea educatională
 • Comunicare permanentă cu părinţii elevilor

Activităţi opţionale:

Clasa a IX-a

 • Limba latină – aprofundare 1 oră/săptămână

Clasa a X-a

 • Limba latină – aprofundare 1 oră/săptămână

Clasa a XI-a

 • Limba română – „Folclorul de lângă noi” disciplină nouă 1 oră/săptămână
 • Limba engleză – aprofundare 1 oră/săptămână
 • Istorie – aprofundare 1 oră/săptămână
 • Geografie – aprofundare  1 oră/săptămână
 • TIC – aprofundare 1 oră/săptămână

Clasa a XII-a

 • Metode de analiză, interpretare, sinteză şi evaluare lb. şi lit. română, extindere  1 oră/săptămână
 • Metode de analiză, interpretare, sinteză şi evaluare istorie, extindere  1 oră/săptămână
 • Metode de analiză, interpretare, sinteză şi evaluare geografie, extindere  1 oră/săptămână (In cadrul acestor ore se lucrează exclusiv pe variante de bacalaureat)
 • Limba latină – aprofundare 1 oră/săptămână
 • Limba engleză – aprofundare 1 oră/săptămână
 • TIC – aprofundare 1 oră/săptămână

Limbile străine care se studiază în şcoală:

Limba engleză

Limba franceză

In acest an şcolar există un număr de 4 clase la cursurile cu frecvenţă (ZI), 8 la cursurile cu frecvenţă redusă

Pregătire suplimentară

 • De remediere
 • Consultaţii bacalaureat

       Activităţi extracurriculare

 • Excursii
 • Vizite la diferite obiective turistice
 • Serbări cu ocazia diferitelor evenimente culturale-literare şi istorice