Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Ulmeni

Acte necesare înscriere - Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni

  • Foaie matricolă (în original)
  • Copie certificat naștere
  • Copie buletin elev
  • Copie buletin un părinte (pentru elevii de la zi)
  • Adeverință medicală “CLINIC SĂNĂTOS”
  • Taxa de înscriere și Rata 1 de la taxa de școlarizare (pentru elevii de la F.R.)

 

Acte necesare pentru TRANSFER la  Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Ulmeni

  • Cerere TIP de transfer (se redactează la unitatea noastră) aprobată de unitatea şcolară de la care pleacă elevul
  • Foaia matricolă, în original, eliberată de unitatea de la care se transferă elevul
  • Copie buletin, certificat naştere elev (Pentru elevii de la cursurile de zi se va aduce şi copie buletin a unuia dintre părinţi )
  • Adeverinţă medicală „CLINIC SĂNĂTOS”