Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Targu Lapus
Ofertă educațională an școlar 2021-2022

https://www.facebook.com/anamaria.santa.1257/videos/132551782054947

 

Liceu:

Filiera teoretică,

învăţământ ZI

învăţământ FR
 

                        Specializările:

 • Filologie

 

 

 

AVANTAJE

 • Spaţii amenajate şi dotate pentru activităţi şcolare şi extraşcolare cu caracter interdisciplinar.
 • obţinerea de performanţe şcolare
 • posibilitatea continuării studiilor de nivel mediu
 • spaţii şcolare corespunzătoare .
 • condiţii de transport pentru elevii proveniţi din alte localităţi.
 • profilul solicitat oferă absolvenţilor posibilitatea urmării unor facultăţi din domeniul teoretic.

 

 

 

 

 

RESURSELE UMANE ŞI MATERIALE
100  elevi înscrişi în 6 clase;

 • un valoros corp profesoral format
   din dascăli bine pregătiţi;
 • un personal didactic auxiliar competent;
 • clădire nouă a liceului, cu dotări de ultimă oră, care oferă toate condiţiile pentru un învăţământ de nivel european;
 • laboratoare și cabinete bine dotate;
 • laptopuri pentru fiecare elev, mijloace moderne de învăţare;
 • Cabinet fonetic dotat cu tehnică de ultimă oră – pentru studiul limbilor moderne;
 • CDI dotat cu tehnică de ultimă generaţie;