Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare
Calendar BAC 2020

Pentru înscrierea la Bacalaureat fiecare candidat trebuie să aibă la dosar următoarele acte:

- dosar șină plastic;
- 2 poze ¾;
- certificat de naştere / certificat de căsătorie (după caz);
- un act de identitate (carte identitate, pașaport);
- foaia matricolă, adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor (traseu școlar);
- dovada achitării taxei de absolvire a studiilor.

- documentele de absolvire se pot elibera, în primul an, gratuit.
- după 1 an de zile, se perpece taxa de arhivare.