Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”

Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare

Acte necesare înscriere - Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Baia Mare

  • Foaie matricolă (în original)
  • Copie certificat naștere
  • Copie buletin elev
  • Copie buletin un părinte (pentru elevii de la zi)
  • Adeverință medicală „CLINIC SĂNĂTOS”
  • Taxa de înscriere (pentru elevii de la FR) 

 Acte necesare pentru TRANSFER la  Liceul Teoretic „George Pop de Băseşti” Baia Mare

  • Cerere TIP de transfer (se redactează la unitatea noastră) aprobată de unitatea şcolară de la care pleacă elevul
  • Foaia matricolă, în original, eliberată de unitatea de la care se transferă elevul
  • Copie buletin, certificat naştere elev (Pentru elevii de la cursurile de zi se va aduce şi copie buletin a unuia dintre părinţi)
  • Adeverinţă medicală „CLINIC SĂNĂTOS”

 

Politica de confidenţialitate
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce date cu caracter personal se culeg?
În măsura în care doriți să apelaţi la serviciile noastre, vă putem solicita anumite date de identificare sau date personale. Datele personale se referă la toate informațiile care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal sau pentru a vă contacta online sau offline. Informațiile personale sunt colectate numai cu consimțământul dvs.

În ce scop sunt folosite datele personale?
Datele furnizate de o persoană privată sau de un reprezentant al unei societăţi comerciale sunt strict confidențiale și sunt folosite strict pentru comunicarea cu dvs. şi pentru exercitarea obligaţiilor legale cu privire la derularea și executarea contractului cu dumneavoastră.
Datele dumneavoastră vor fi păstrate atâta timp cât comunicarea cu dumneavoastră este activă, după care vor fi șterse.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Baia Mare se angajează să nu furnizeze unei terțe părți neautorizate aceste date şi să le folosească pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.
Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Baia Mare folosește serviciile mai multor parteneri contractuali. Putem furniza datele dvs. cu caracter personal către parteneri contractuali, furnizori de servicii.
Unii dintre ei sunt terțe părți care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele în vederea îndeplinirii obligațiilor lor sau în interacțiunea lor cu Liceul Teoretic ,,George Pop de Băsești” Baia Mare, după cum ar fi societăți de mentenanță tehnică, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice. Depunem toate eforturile să ne asigurăm că toate entitățile cu care noi lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și Securitate.

Securitatea datelor cu caracter personal
Politica de securitate a liceului include măsuri de securitate şi protecţie a datelor cu caracter personal, acestea fiind protejate pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea acestora.

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prin citirea Politicii de confidențialitate, ați fost informat despre drepturile dvs. prevăzute în Regulamentul european 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul la informație, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la obiecții, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi şters din baza noastră de date şi vă daţi consimţământul pentru culegerea informaţiilor mai sus menţionate în scopul menționat.