Liceul Teoretic „George Pop de Băsești”


Liceul Teoretic „George Pop de Băsești” Baia Mare
Proba C - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională